Szentlőrinckáta Hivatalos Honlapja - Hírek
2021. Január 18. Hétfő, 18:41:10

Navigáció
Legújabb cikkek
Adventi Vasárnap - Szabadtéri Rendezvény
Szüreti mulatság 2017
Március 15. Meghívó 2017.
Márton-nap 2016.
Nemzeti Gyász Emléknapja 2016.
Események
<< Január 2021 >>
H K Sz Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nincsenek események.

HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET ÁPRILISI HÍREI
HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET ÁPRILISI HÍREI

Tisztelt Ügyfeleink!

A 2014-2020-as európai uniós időszak LEADER tervezési folyamata megkezdődött. Az eredményes tervezés elengedhetetlen feltétele, hogy megismerjük partnereink jövőbe mutató javaslatait, elképzeléseit, fejlesztési igényeit. Kérjük akciócsoportunk települési és nemzetiségi önkormányzatait, egyházait, nonprofit szervezeteit, mikro-, kis- és középvállalkozásait, természetes személyeit, önálló tevékenységet végző magánszemélyeit, akik a HAJT-A Csapat Egyesület illetékességi területén kívánnak fejlesztéseket megvalósítani, hogy projektötleteiket dolgozzák ki. A projektötleteket egyesületünk munkaszervezetéhez kell eljuttatni a – később megjelenő – hirdetményeinkben meghatározott módon.  Számítunk Ügyfeleink aktív részvételére.

Tisztelt Ügyfeleink!

Megjelent az EMVÁ-ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet. Ennek keretében támogatás vehető igénybe falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, illetve egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez új gépjármű beszerzésének segítségével. Támogatási kérelmet ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2015. május 4-én 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18:00 óráig.

A rendelet a Magyar Közlöny 53. számában olvasható:

http://magyarkozlony.hu/dokumentumok/cec77dbda6406abd72b994cd74de62aeaba115c2/megtekintes

Tisztelt Ügyfeleink!

Térségünk pályázóit jelenleg az alább felsorolt rendeletek érintik elsősorban, amelyeknél egy korábbi jogszabály-módosítás értelmében a művelet megvalósításának határideje 2015. május 31., illetve kifizetési kérelem 2015. augusztus 31-ig nyújtható be:

 • 35/2013. (V. 22.) VM rendeletet (LEADER)
 • 104/2013. (XI. 14.) VM rendeletet (Turisztika)
 • 102/2012. (X. 1.) VM rendelet (Falumegújítás)
 • 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (Alapszolgáltatások fejlesztése)
 • 11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térségek közötti együttműködés)
 • 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (Nemzetközi együttműködés)

Faragó Júlia

HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezet-vezető

Honlap: http://hajtacsapat.hu/

E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

Telefon: 06-53-787-908, 06-53-787-909

Fax: 06-53-787-912

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Hírek

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, 

 ha

neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási-vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.

Ott vagyunk a közelében.

Egyenlő Bánásmód

Keresse fel dr. Szatmári ÉvaPest megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását

2015. május 4–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között

Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

2015. május 11–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között

Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

2015. május 18–án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között

Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. fszt.7.)

2015. május 26–én (kedd) 12.00 és 16.00 óra között

NagykátaVáros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében

(2761 Nagykáta, Dózsa György út 2.)

 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Levélcím: 1013 Budapest,Krisztina krt. 39/B.                     email: ebh@egyenlobanasmod.hu

Telefon: 795-2975, fax: 795-0760                                         web: www.egyenlobanasmod.hu
MEGHÍVÓ TAGGYŰLÉSRE
Hírek

Meghívó Taggyűlésre

MEGHÍVÓ
Hírek

2015. 04. 22. Képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ
Hírek

2015. 04. 24. Falugyűlés Meghívó

GESZTENYEFA ÓVODA 2015/2016. ÉVI BEIRATKOZÁS
Hírek

Szentlőrinckáta Község Óvodai Intézményébe (Gesztenyefa Óvoda ) történő 2015/2016-os nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása tekintetében az alábbi hirdetményt teszi közzé:

 ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások ideje: 2015. április 27. (hétfő) 08,00 órától 17,00 óráig, 2015. április 28. (kedd) 08,00 órától 17,00 óráig.

Beiratkozás helye: Gesztenyefa Óvoda, Szentlőrinckáta, Ady Endre u.4.

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • orvosi igazolás,
 • a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány,
 • a szülő személyi igazolványa,
 • a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.”

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesítetni tudja.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.

A jegyző, a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettséget családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (5 éves) gyermeket a fent idézett jogszabály szerint az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 Az óvoda felvételi körzete Szentlőrinckáta Község közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az óvoda vezetőjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

                                  Szentlőrinckáta Község Önkormányzati Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ
Hírek

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. március 25-én 17:00 órai kezdettel rendes ülését tartja.

Helye: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata tanácskozó terme

2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

Bővebben a részletekre kattintva ...

ÉGETÉSI FELHÍVÁS
ÉGETÉSI FELHÍVÁS

 

Felhívom Szentlőrinckáta Község Lakossága figyelmét, hogy 2015. március 05-én új jogszabály lép életbe a szabadtéri tűzgyújtási szabályok vonatkozásában: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ)

Bővebben a részletekre kattintva ...

HAJT-A CSAPAT MÁRCIUSI HÍREI
HAJT-A CSAPAT MÁRCIUSI HÍREI

Tisztelt Ügyfeleink!

A nemrég megjelent 7/2015. (II. 17.) számú MvM rendelet több, az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletet módosított. Minden ügyfelünket arra kérünk, hogy a pályázatával érintett jogcímrendelet és a 23/2007-es FVM rendelet (Vhr.) változásait alaposan tanulmányozza át, mivel megvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidők is módosultak.

Bővebben a részletekre kattintva ...

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL
HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Hirdetmény - Beiratkozás 2015-ben az általános iskolákba

HOL KELL LEADNI A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI KÉRELMET MÁRCIUSTÓL ?
HOL KELL LEADNI A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI KÉRELMET MÁRCIUSTÓL ?

2015. MÁRCIUS 1-JÉVEL ÁTALAKUL A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI RENDSZER

A változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz.

E-ügyintézés
Elektronikus ügyintézés belépés
Galéria
Szavazás
Nincs elérhető szavazás
Bejelentkezés
 
 
Elfelejtett jelszó
Š
Támogatott projektek
EU

EU

Magyar Falu Program
18,602,053 egyedi látogató