Szentlőrinckáta Hivatalos Honlapja - Hírek
2019. Szeptember 20. Péntek, 11:42:23

Navigáció
Legújabb cikkek
Adventi Vasárnap - Szabadtéri Rendezvény
Szüreti mulatság 2017
Március 15. Meghívó 2017.
Márton-nap 2016.
Nemzeti Gyász Emléknapja 2016.
Események
<< Szeptember 2019 >>
H K Sz Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Nincsenek események.

FŰTŐANYAGRA VONATKOZÓ TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁS - TÁJÉKOZTATÓ
Hírek

Szentlőrinckáta Község

Polgármesterétől

székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

e-mail: polgarmester@szentlorinckata.hu

telefon: 06-29-431-001

Tisztelt Szentlőrinckátai Lakók!

A Magyar Közlönyben megjelent a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat). A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál

-          postai úton vagy személyesen a 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26. szám alatti címen, illetőleg

-          elektronikusan a titkarsag@szentlorinckata.hu e-mail címen

legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő!

A természetbeni támogatás fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

A jelen eljárásban háztartásnak minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az igénybejelentés feltétele, hogy a bejelentő tudomásul veszi, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzést folytat le az összesített igénybejelentések alapján, szükség esetén további adatgyűjtést, szúrópróba szerű helyszíni vizsgálatot végez. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

A Belügyminisztérium az egyes önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, majd az érintett önkormányzatok támogatói okiratok birtokában – szükség szerint közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – kiválasztják azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető. Ennek határidejét kormányhatározat fogja rögzíteni.

A hivatkozott igénybejelentő lapok, valamint az adatkezelési tájékoztató elérhető ügyfélfogadási időben Szentlőrinckáta Község Önkormányzata titkárságán a 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26. szám alatt, valamint a www.szentlorinckata.hu oldalon.

Igénybejelentő lap letöltése itt: Általános képek: letoltes_ikon.png

További felvilágosítás kérhető szintén ügyfélfogadási időben a 06-29-431-001-es központi telefonszámon, e-mailben a titkarsag@szentlorinckata.hu e-mail címen, valamint személyesen az önkormányzat titkárságán.

 

Szentlőrinckáta, 2018. augusztus 22.

 

Tisztelettel,  Szabó Viola

                     polgármester sk.

CSATORNA-BEKÖTÉSSEL, HIBÁKKAL KAPCSOLATOS FELHIVÁS
Hírek

FIGYELEM!


Tisztelt  Szentlőrinckátai Lakosok!
Csatorna-bekötésekkel kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel ismételten a figyelmet!

 
Még egy utolsó határidő 2018. 07. 20., mely időpontig feltétlen jelezze a következő elérhetőségek egyikén: Szabó Viola polgármester ( 06-70/327-3095 ) polgarmester@szentlorinckata.hu, vagy Zombori Gábor Menyhért alpolgármester ( 06-20/982-1328 ) zombori.gbor@gmail.com , ha – bármilyen okból – még 
- nem kötötték volna be Önnél a csatornát, 
- ha nem fizetett hozzájárulást, de szeretné beköttetni a csatornát, 
- ha ingatlanán ez ideig nem építették ki a csonkot, 
- ha azt észleli, hogy a csatornarendszerből kijön a kellemetlen szag, 
- ha az átemelő szivattyúk körül bűz terjeng. 
- ha a gerincvezeték fölötti úthálózat megsüllyedt, beszakadt, lyuk keletkezett,
- vagy bármilyen rendellenességet tapasztalt a csatornával kapcsolatosan.


Kérjük Önöket, a hiányosságokat, panaszokat tételesen, név, lakcím, helyrajzi szám megjelölésével, a lényeges körülmények rögzítésével, határidőig, juttassák el az önkormányzathoz! 
Itt hívjuk fel figyelmüket, hogy bejelentéseiket minél előbb tegyék meg, mert 2018. július 16- július 31-ig, igazgatási szünet lesz a hivatalban!
A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás a határidőben megküldött hibák, hiányosságok kárigény-érvényesítését kezdeményezi a 20 település nevében. Tehát, aki lemarad a határidőről, az kimarad a jogos igény érvényesítésből.


Nyomatékosan kérünk ezért mindenkit, akit érint a fenti hiányosság valamelyike, saját- és települése érdekében, feltétlen tegye meg bejelentését, mert ennek elmulasztása, vagy határidőn túl történő bejelentése, jogvesztő lehet! Sőt, akinél augusztus-szeptemberig, de legfeljebb decemberig, nem kerül bekötésre a csatorna, annak talajterhelési díjat kell fizetni, ami akár többszöröse is lehet a csatornadíjnak!


A munkálatok gyorsítása érdekében a csatornabekötés kétféleképpen is történhet! Először is, a határidő figyelembevételével, minden ingatlantulajdonos jelentse be az önkormányzatnál a bekötés hiányát! Ezt követően választhatja a Mende Víz. Kft-t, melynek dolgozói értesítik a települést a bekötés várható idejéről, majd egyeztetés történik a lakossal a munka elvégzésének pontos időpontjáról. Kérjük a Tisztelt Lakosokat, segítsék elő, hogy a megbeszélt időpontban tartózkodjon valaki otthon, s legyen, aki beengedi ingatlanukra a munkásokat a bekötés elvégzésére. A másik megoldás, hogy az ingatlantulajdonos megcsináltatja, egy általa kiválasztott, szakemberrel a bekötést, és a kapott számla alapján, 60.000.- Ft összeghatárig, a Viziközmű Társulat megtéríti az összeget. Javaslom, hogy aki ez utóbbit választja, előtte egyeztessen a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulatával a számla kiállítását (pld. mi szerepeljen rajta) illetően!

Címe: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 19/G.
Ügyfélfogadás rendje: hétfő: 9.00-14.00 óráig, szerda: 9.00-14.00 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken: nincs ügyfélfogadás.
e-mail cím: tapiotarsulat@gmail.com
telefonszámok: ( 36) 29-641-190, ( 36) 70-627-8642, ( 36) 70-627-8643, ( 36) 70-627-8644
Egyéb információk a: http://www.tapiocsatorna.hu/index.php webcímen találhatók.
Várjuk a csatorna-bekötésre jelentkezőket, valamint az egyéb problémák jelzését!

TÁJÉKOZTATÁS - 3108. ÚTSZAKASZ BURKOLATFELÚJITÁSI MUNKÁLATOK MEGKEZDÉSÉRŐL
Hírek

http://www.szentlorinckata.hu/images/magyar_kozut_nonprofit_zrt_tajekoztato_utfelujitas_szentlorinckata-page-0011.jpg

TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS MEGKERESÉS CSATORNABERUHÁZÁSI HIBÁKRA VONATKOZÓAN
Hírek

Szentlőrinckáta Község

Polgármesterétől

székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

e-mail: polgarmester@szentlorinckata.hu

telefon: 06-29-431-001

 

 

Ügyiratszám: 729-2/2018.

Tárgy: csatornaberuházással

kapcsolatos hibák jelzése

 

 

 

Kedves Szentlőrinckátai Lakosok!

 

 

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás (2760 Nagykáta, Egreskátai u. 27.) megkereste önkormányzatunkat, hogy a megvalósított csatornaberuházással kapcsolatban a felmerült problémákat 2018. május 31. napjáig jelezzük.

Kérem, hogy legkésőbb a fenti határidő végéig mérjék fel, hogy a saját lakókörnyezetükben milyen hiányosságokat, hibákat tapasztaltak annak érdekében, hogy teljes körűen jelezni tudjuk a problémákat a társulatnak. A jelentkező hibákat, illetve hiányosságokat a képviselő-testületi tagoknak legyenek szívesek jelezni, akik erről feljegyzést készítenek és továbbítva megküldik önkormányzatunknak. Kérem, hogy a lista az alábbi adatokat tartalmazza:

 

- sorszám,

- név,

- cím,

- helyrajzi szám,

- probléma ismertetése.

 

A határidő leteltét követően a társulat valamennyi problémát összegyűjtve, írásban keresi meg a kivitelezőket.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

Szentlőrinckáta, 2018. május 24.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Szabó Viola sk.

                                                                                                                                                                                                                        polgármester

FELHIVÁS - VIRÁGOS MAGYARORSZÁG 2018
Hírek

felhivas_viragos_magyarorszag_2018_szentlorinckata_jpg-page-001.jpg

MEGHIVÓ RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE
Hírek

 2018_aprilis_26_rendes_kepviselo_testuleti_ules_meghivo.jpg

TÁJÉKOZTATÁS - A HAZAI HATÉKONYSÁG 2.0 ELNEVEZÉSŰ PROGRAMRÓL
Hírek

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Érdeklődők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az interneten és a közösségi médiafelületeken terjedő álhír-oldalakon olyan információk terjednek, amely szerint Hazai Hatékonyság 2.0 elnevezésű program keretében, akár 2,5 millió Ft összegű vissza nem térítendő lakás felújítási támogatás vehető igénybe; ez egy minden alapot nélkülöző álhír. A Hazai Hatékonyság 2.0 lakossági épületenergetikai célú javaslatcsomagot a MÉASZ készítette 2016 végén, hogy a kormányzat új megközelítésű, hatékonyan ösztönző intézkedéscsomagot hirdessen meg a lakossági épületenergetikai korszerűsítések átfogó előmozdításáért. A javaslatcsomagról kormányzati döntés egyelőre nem született. A hírt terjesztő internetes oldalak és közösségi profilok tudatosan ferdítik el az eredeti információt, saját olvasottságuk és népszerűségük növelése céljából. Kérem, ezzel kapcsolatban ne keressék a hivatalt, mivel ez a támogatási mód nem létezik, ezért arról bővebb felvilágosítást sem tudunk adni!

 

Szabó Viola

polgármester

TÁJÉKOZTATÓ - SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL
Hírek

2018_04_10_tajekoztato_rezsicsokkentes_szocialis_celu_tuzeloanyag.jpg

PÁLYÁZATI FELHIVÁS
PÁLYÁZATI FELHIVÁS

 

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet 2018. évre

civil szervezetek (egyesületek és alapítványok), közalapítványok számára

Bővebben a részletekre kattintva ...

HÚSVÉTI ÜDVÖZLET
Hírek

aldott_husveti_unnepeket_koszonto_2018.jpg

MEGHIVÓ RENDKIVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE
Hírek

meghivo_kepviselotestuleti_ulesre.png

Galéria
Szavazás
Nincs elérhető szavazás
Bejelentkezés
 
 
Elfelejtett jelszó
Š
Támogatott projektek
EU

EU
10,568,463 egyedi látogató