Szentlőrinckáta Hivatalos Honlapja - Hírek
2019. November 16. Szombat, 02:30:01

Navigáció
Legújabb cikkek
Adventi Vasárnap - Szabadtéri Rendezvény
Szüreti mulatság 2017
Március 15. Meghívó 2017.
Márton-nap 2016.
Nemzeti Gyász Emléknapja 2016.
Események
<< November 2019 >>
H K Sz Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Nincsenek események.

INGYENES LAKOSSÁGI ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Hírek

elektronikai_hulladkgyjts_2018_10_17_lakossagi_felhivas-page-001.jpg

FELHIVÁS SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAIRÓL
Hírek

katasztrofavedelem_szorolap_2018_10_11_02.jpg

LAKOSSÁGI FELHIVÁS KATASZTRÓFAVÉDELEMTŐL
Hírek

katasztrofavedelem_szorolap_2018_10_11_01.jpg

BURSA HUNGARICA "B" TIPUSÚ ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATI KIIRÁS 2018.
Hírek

 

SZENTLŐRINCKÁTA Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve, a 2019. évre ezennel kiírja a

 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI

 

 „B” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

 

felsőoktatási hallgatók számára.


 

Bővebben a részletekre kattintva ...


BURSA HUNGARICA "A" TIPUSÚ ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATI KIIRÁS 2018.
Hírek

 

SZENTLÕRINCKÁTA Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve,

a 2018/2019. tanév második, illetve a 2019/2020. tanév első félévére ezennel kiírja a

 

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI

 

ÖNKORMÁNYZATI

 

 „A” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

 

felsőoktatási hallgatók számára. 


 

Bővebben a részletekre kattintva ...

LAKOSSÁGI ÉRTESITÉS
Hírek

ertesites_ugyfelfogadasi_ido_valtozasarol_2018_10_02.jpg

TŰZGYÚJTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS
Hírek

tuzgyujtasra_vonatkozo_szabalyozas_tajekoztato_2018_szentlorinckata-page-001.jpg

ÉRTESITÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYETTESITÉSÉRŐL
Hírek


 

A területi védőnői feladatot Dr. Salibáné dr. Pap Terézia védőnő távollétében Kövér Terézia (06-70-3166-596) és Turóczi Nóra (20/289-3607) helyettes védőnők látják el az alábbi időpontokban:

 

csütörtökönként 14.30 órától 16.30 óráig (Turóczi Nóra)

péntekenként 8 órától 16 óráig (Turóczi Nóra és Kövér Terézia)

 

Kövér Terézia halasztást nem tűrő esetben hétfőtől szerdáig 16 órától 18 óráig elérhető a fenti telefonszámon.

 

Kérjük szíves megértésüket.

 

TÁJÉKOZTATÓ
Hírek

kerteszet001.jpg

RENDEZETLEN INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE
Hírek

 

Szentlőrinckáta Község

Polgármesterétől

székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

e-mail: polgarmester@szentlorinckata.hu

telefon: 06-29-431-001

 

Tisztelt Lakosok!

            Településünkön az elmúlt években az elhagyatott, illetve elhanyagolt ingatlanok rengeteg bosszúságot okoznak a közvetlen szomszédban élőknek. Az elhanyagolt kerteknél jellemzően a hatalmas gyom elburjánzása mellett az élősködők (egerek, patkányok, siklók, darazsak, stb.) is befészkelnek. Emellett az üres, romos, omladozó épületek is egyre jellemzőbb gondként jelentkeznek, melynek karbantartása, és rendbetétele szintén az ingatlantulajdonos kötelessége és feladata.

            A kulturált és vonzó utca, - illetve településkép kialakításához szorosan hozzátartozik, hogy az ingatlantulajdonosok, illetve az ingatlant használók saját környezetüket folyamatosan karban-, illetve tisztántartsák.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a község környezetvédelméről szóló 13/2005. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 30. § (4) bekezdése alapján az ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek az ingatlant megfelelően karban tartani. Ennek érdekében kötelező elvégezni az aktuális növényápolási feladatokat (rendszeres fűnyírás, gyomtalanítás, az útra kihajló, közlekedést, kilátást zavaró ágak levágása). A Rendelet 34. § (1) bekezdése alapján a köztisztaság magában foglalja az ingatlanok, ezen belül különösen a lakóépületek és emberi tartózkodásra szolgáló egyéb épületek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartását. A tulajdonos kötelezettsége a járdák, a járdaszakaszok melletti folyókák, az árkok és útpadkák tisztántartása és ezeknek rendbetétele. Továbbá a kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységek, üzlethelyiségek előtti terület rendezettségéről és tisztántartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés szabályairól szóló 7/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: közösségi együttélési rendelet) 2. § e) pontja alapján a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a fentiekben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A fentebb leirtakat figyelembe véve a rendeletben foglaltak szerint a héten az érintett ingatlanok összeírását megkezdtük.

Tájékoztatom Önöket, hogy a közösségi együttélési rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást tanúsító természetes személlyel szemben százezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forintig terjedő bírság kiszabásának van helye. Újbóli elkövetés, illetve a bírsággal sújtott magatartás abbahagyásának elmaradása esetén a közigazgatási bírság ismételten kiszabható.

Szentlőrinckáta, 2018. augusztus 22.

Tisztelettel,

                                                                  Szabó Viola

                                                                       polgármester s.k.

FŰTŐANYAGRA VONATKOZÓ TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁS - TÁJÉKOZTATÓ
Hírek

Szentlőrinckáta Község

Polgármesterétől

székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

e-mail: polgarmester@szentlorinckata.hu

telefon: 06-29-431-001

Tisztelt Szentlőrinckátai Lakók!

A Magyar Közlönyben megjelent a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat). A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál

-          postai úton vagy személyesen a 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26. szám alatti címen, illetőleg

-          elektronikusan a titkarsag@szentlorinckata.hu e-mail címen

legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő!

A természetbeni támogatás fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

A jelen eljárásban háztartásnak minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az igénybejelentés feltétele, hogy a bejelentő tudomásul veszi, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzést folytat le az összesített igénybejelentések alapján, szükség esetén további adatgyűjtést, szúrópróba szerű helyszíni vizsgálatot végez. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

A Belügyminisztérium az egyes önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, majd az érintett önkormányzatok támogatói okiratok birtokában – szükség szerint közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – kiválasztják azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető. Ennek határidejét kormányhatározat fogja rögzíteni.

A hivatkozott igénybejelentő lapok, valamint az adatkezelési tájékoztató elérhető ügyfélfogadási időben Szentlőrinckáta Község Önkormányzata titkárságán a 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26. szám alatt, valamint a www.szentlorinckata.hu oldalon.

Igénybejelentő lap letöltése itt: Általános képek: letoltes_ikon.png

További felvilágosítás kérhető szintén ügyfélfogadási időben a 06-29-431-001-es központi telefonszámon, e-mailben a titkarsag@szentlorinckata.hu e-mail címen, valamint személyesen az önkormányzat titkárságán.

 

Szentlőrinckáta, 2018. augusztus 22.

 

Tisztelettel,  Szabó Viola

                     polgármester sk.

E-ügyintézés
Elektronikus ügyintézés belépés
Galéria
Szavazás
Nincs elérhető szavazás
Bejelentkezés
 
 
Elfelejtett jelszó
Š
Támogatott projektek
EU

EU
11,224,707 egyedi látogató