2024.07.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetői tájékoztatója

ÜZEMELTETŐI TÁJÉKOZTATÓ, FONTOSABB TUDNIVALÓK

Tárgy: Lakóházak, közintézmények és gazdálkodó szervezetek által működtetett épületek házi szennyvízvezetékeinek a közüzemi csatornahálózatra csatlakozásának, illetve a csatornaszolgáltatás igénybevételének feltételei, előírásai.

A Tápió menti településeken megépül a közüzemi csatornarendszer, valamint az ingatlanokat a közüzemre csatlakoztató házi csatlakozó vezeték.

Az ingatlanokon belül általában, a telekhatártól számított 1 m – es körzetben tisztító idom létesült. A házi (az ingatlan szennyvízelvezetését szolgáló) szennyvízvezeték e tisztítóidom ingatlan felöli csonkjára csatlakoztatható. Kérjük a lakosságot, hogy a próbaüzem mielőbbi elindítása érdekében a saját ingatlanán a tisztítóidomtól kiindulva a belső szennyvízhálózatát építse ki úgy, hogy a kiépített csatornalakás felöli végét nem köti rá csak akkor, ha a csatornamű dolgozói a kiépítést átvizsgálták és a rákötési engedélyt kiadták.

Az ingatlan belső szennyvízvezetékének a közműre történő rácsatlakozásához az illetékes önkormányzat, vízi közmű társulata, valamint a szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges. A rácsatlakoztatás engedélyezéséhez, illetve az engedély kiadásához szükséges nyomtatvány a szolgáltató igény esetén a fogyasztó részére eljuttatja.

A szennyvízközműre csatlakozás eljárási rendje:

1. Szennyvízbekötési/csatlakozási kérelem kitöltése.

Ha a bekötést nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi, a jegyző által elrendelt bekötés kivételével a szolgáltató hozzájárulása csak a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezésével adható meg. A bekötés költségei, kötelezés kivételével a bekötés kezdeményezőjét terhelik.

A kérelemhez csatolni kell, a Víziközmű Társulat által kiadott igazolást az érdekeltségi hozzájárulás rendszeres megfizetéséről.

2. A belső csatornahálózat rákötése a belső tisztítóaknára, tisztító idomra. (Erre a tevékenységre szakképesítéssel rendelkező kivitelező igénybevételét javasoljuk.)

A házi- és bekötőcsatorna tervezésének és kivitelezésének fontosabb előírásai:

  • a telekhatáron belül, a telekhatártól lm-re tisztító akna létesítendő/kiépült/,
  • a bekötőcsatorna minimum HOmm-es átmérőjű vízzáró csőből készül,
  • a bekötőcsatornát maximum 80 cm-es földtakarással és minimum 0,05 maximum 1,5 %-os lejtéssel kell kivitelezni,
  • a közcsatornára történő rácsatlakozás a tisztítóakna folyásfenekétől számítva maximum 80 cm-re végezhető el,
  • a közműkeresztezéseknél a vonatkozó előírások betartandók (védőtávolságok, védőcső stb.)
  • az ingatlanon belül irány töréseknél minden esetben tisztító idomot kell beépíteni,
  • a belső rendszer úgy építendő ki, hogy annak tisztítása minden esetben, illetve minden pontján biztosított kell, hogy legyen.

3. A rácsatlakozás műszaki ellenőrzése és jóváhagyása után a házi szennyvízvezeték munkaárka betemethető.

4. Az üzemeltető ezt követően a fogyasztóval a szolgáltatásra szolgáltatási szerződést köt.

Egyéb tudnivalók:

A szennyvízhálózatra szigorúan tilos a nem kommunális  eredetű szennyvíz
bevezetése (hígtrágya, olaj, mérgező vegyszer, esővíz, rongy, szálas anyag stb.).

Tekintettel  arra,  hogy  a  csatornahálózat  szakszerű  üzemeltetése  mellett  is előfordulhat dugulás, – így a terepszint alatti bebocsátó helyeken, pl.: alagsori helyiségek- a visszafolyó szennyvíz károkat okozhat. Az ilyen típusú kár bekövetkezéséért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

Az ilyen bebocsátási helyeken keletkező szennyvizet un. házi átemelővel kell a csatornába juttatni.

A csatornába csak „friss” 3 órát meg nem haladó korú szennyvíz vezethető be. Tilos a szennyvíztárolók, emésztő gödrök rákötése, illetve szippantott szennyvíz bebocsátása a csatornába.

A szennyvízcsatornába beengedhető vízminőség:

A 38/1995.(IV. 5.) rendelet úgy rendelkezik, hogy a csatornahálózatba csak külön jogszabályban szabályozott minőségű és olyan szennyvíz engedhető be, mely a szennyvízközműnél dolgozók testi épségét, valamint a szennyvíz elvezető és tisztító közmű állagát nem károsítja, ill. nem veszélyezteti. E rendelet általában teret enged a kommunális eredetűtől eltérő minőségű szennyvizek bebocsátására, feltéve, ha az a megépülő szennyvízközmű normális működése alapján elvezethető és semlegesíthető.

A szennyvíztelep működési elve: a beépített tisztítóegységek miatt a csatornahálózatba kommunális eredetű szennyvizek vezethetők be. Értelemszerűen ki kell zárni a csapadék, a toxikus anyagokat és maradványaik (pl. permetlé), a trágya és hígtrágya, valamint az emésztőkben, ill. szennyvíztárolókban elhelyezett szennyvizek bebocsátásának lehetőségét.

About Author