2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

BEFEJEZŐDÖTT A TÉRSÉGI SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

BEFEJEZŐDÖTT A TÉRSÉGI SZENNYVÍZBERUHÁZÁS


Rendben befejeződött a térség 20 települését érintő szennyvíz beruházás. A hosszú előkészítési időszak után 2013-ban megindult kivitelezési munkálatok 2015. őszére befejeződtek. Elkészült közel 800 km csatornahálózat, egy központi komposztáló telep Nagykátán, épült négy új szennyvíztisztító telep (Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószele, Tápiószentmárton), valamint a nagykátai szennyvíztisztító telep 800 köbméteres korábbi kapacitása megduplázásra került. Ezzel a térségben napi szinten közel 10.000 köbméter szennyvíz tisztul meg és kerül ellenőrzött körülmények között a befogadókba.


A bruttó 40 milliárd forintot meghaladó beruházáshoz a Tápiómenti Területfejlesztési Társuláson keresztül a települések nettó 29 milliárd forintot meghaladó támogatást kaptak a Magyar Államtól és az Európai Uniótól. A Társulási Tanács (az érintett települések polgármestereiből áll) a projekt menedzsmentjének segítségével az alaptámogatás elnyerésén túl, több alkalommal sikeresen pályázott többlet támogatásra új célok eléréséhez, illetve önerő támogatásra. Ez lehetővé tette a települések vezetői számára, hogy megszervezzék a lakosság részére ingyenes/kedvezményes lakossági bekötések megvalósítását. Ezzel nem kis terhet vettek le a lakosság válláról, egyben biztosítva a projekt zárásáig a megfelelő számú rákötést (75%). A projekt keretében, hosszabb távon vállalt 92%-os rákötési arány mielőbbi elérése érdekében a házi bekötések kiépítése rövidesen folytatódik és várhatóan 2016. végére mindenhol elkészül, ahol az ingatlantulajdonosok lehetőséget biztosítanak a munkavégzésre.

Sikeresen lezajlottak a szennyvíztisztító telepek és a központi komposztáló telep próbaüzemei. Az eredmények megnyugtatóak, a hatóságok által elfogadottak. A támogatás tekintetében az utolsó kifizetésekre is sor került a támogatási szerződésnek megfelelően 2015. december 31-ig.

Az üzemeltetés biztosítása érdekében beszerzésre került egy nagyon komoly,komplex géppark bruttó 780 millió forint értékben. Ebben csatornatisztító, kamerás csatorna vizsgáló, szippantó, különböző szállító és üzemeltetést elősegítő járművek vannak.

A rendszert a tulajdonos önkormányzatok 2016. márciusában átadták  üzemeltetésre a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére.

A pályázat elszámolása, lezárása 2016. első felében lezajlik. A garanciális időszak azonban csak 2017-ben jár majd le. A kedvezményezett települések a fizikai zárást (2015. december 31.) követően, öt év fenntartási időszakot vállaltak.

A hálózat és a tisztító kapacitás kiépült, az ingatlanok jelentős része már rákötésre került és az rendszer kezdeti problémai is jórészt kijavításra kerültek még a projekt zárása előtt. Felmerültek azonban olyan jellegű problémák, amelyet a kivitelezők, a menedzsment, de még az üzemeltető sem tud önállóan megoldani. Ezeket a problémákat, részben a rendszert használó lakosok okozzák azzal, hogy a rendszerbe nem illő holmikat juttatnak a csatornahálózatba!

A csatornába juttatott rongyok, tisztálkodási kendők (hétköznapi nevükön popsi törlők), stb. sajnos időről időre eldugítják a rendszert. Dugulás után kerültek már ki a rendszerből komplett ruhadarabok, szemét, disznóbél(!), és egyéb oda nem való és dugulást okozó anyagok.

Ezek felcsavarodnak az átemelő szivattyúkra, elzárják a csővezetékeket. Jó esetben csak eltömődik a szivattyú, rossz esetben több százezer forintos javításokat kell végezni rajtuk, növelve ezzel az üzemeltetés költségeit, rontva annak folyamatos működését.

Az üzemeltetőnek negatív tapasztalata, hogy nagy mennyiségű homok (por) kerül a rendszerbe, ez származhat részben akár a beleöntött felmosó vizekből is. A homok, kavics elkoptatja a szivattyúk őrlőszerkezetét, és járó kerekét, ezzel kapacitáscsökkenést, dugulást előidézve.

Sajnos sok kellemetlenséget okoz, a csatornahálózatba illegálisan bejuttatott, derítőkből, szikkasztókból származó szennyvíz. Ez jellemzően a még be nem kötött ingatlanokból származhat. A jelenséggel már szembesültek a települések a kivitelezés során is – amikor még nem volt hova folynia a szennyvíznek – és ezzel jelentős fennakadást és költséget okoznak a felelőtlen ingatlantulajdonosok. A szikkasztóban gyűjtött szennyvíz teljesen más tulajdonságokkal rendelkezik, mint a „friss” szennyvíz. Jellemzően sokkal töményebb, nem élő, büdösebb. Egészen más irányú biológiai, kémia folyamatok indulnak meg benne, mint a csatornahálózaton folyamatosan gyűjtött szennyvízben. Nem véletlen, hogy egy 1500-2000 köbméter napi kapacitású szennyvíztisztító telep csak napi 50(!) köbméter szippantott szennyvizet fogad. Nagyobb mennyiségnél romolhat a tisztító kapacitás, nő az energia és a vegyszer felhasználás. Sajnos a csatornahálózatban is hasonló folyamatok indulnak meg. Az egyes területeken az átemelőknél tapasztalható szaghatásért is jórészt ez a felelős.

Találkoztunk már az állattartásból származó hígtrágya bebocsátással, és nem hivatalos állatvágások során bekerült állati hulladékokkal is.    

Meg kell tanulni használni a csatornahálózatot is. Azoknál az ingatlanoknál, ahol házi kisátemelő került elhelyezésre még fokozottabb odafigyelés szükséges. Ezek a szivattyúk tökéletesen működnek addig, amíg csak szennyvízzel kell megbirkózniuk. Azonban könnyen eldugulhatnak olyan esetekben, ha nem odavaló anyag, pl. rongy, kő kerül bele. Figyelembe kell venni azt is, hogy amíg a garanciális javítás az üzemeltető dolga, a nem megfelelő használat miatti hiba elhárítása a lakos költsége.

Kérjük, hogy a csatornahálózatba ne juttassanak olyan anyagokat, amelyek nem odavalók, mert ezzel rendszer működését nehezítik, lehetetlenítik el, illetve okoznak kellemetlenséget az átemelők közelében élőknek. 

Nem a csatornahálózatba való : a popsitörlő, női intim higiéniai termékek, pelenka, felmosó fej, rongyok, szálas anyagok, tisztító kendők, takarításból származó por, kavics, kő, maradék gyógyszerek, elhasznált sütőolaj, kőolajszármazékok, csonthéjas gyümölcsök magjai, egyedi szennyvíz gyűjtőben (szikkasztóban) gyűjtött szennyvíz, ipari tevékenységből származó szennyvíz, csapadék víz. (A teljesség igénye nélkül.)

Azokon a területeken, ahol még nem valósult meg az ingatlanok rákötése, rövidesen újra indulnak a házi bekötések kivitelezési munkálatai. Erről az érintett lakosok hamarosan tájékoztatást kapnak.

A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telepek kiépítésével egy olyan régóta várt, a Közép- Magyarországi régióban egyedülállóan hiányzó beruházás valósult meg, amely hosszú távon biztosítja a térség jó környezeti állapotának megóvását, javítását. Hozzájárul egy jobb, élhetőbb Tápió vidék hosszú távú fenntartásához.

Köszönjük a projekt megvalósítása során tanúsított türelmüket, támogatásukat. 


Tápió PR

About Author