2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2017.

Szentlőrinckáta község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.

P Á L Y Á Z A T

SZENTLÕRINCKÁTA Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttmûködve a 2016/2017. tanév második, illetve a 2017/2018. tanév első félévére ezennel kiírja a

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI

 „A” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT,

Felsõoktatási hallgatók számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj idõtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2016/2017. tanév második, illetve a 2017/2018. tanév első féléve).

A pályázatot a Szentlőrinckáta Község Önkormányzatánál írásban, a pályázó által aláírva kell benyújtani.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.

(Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx).

A pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A benyújtás határideje: 2016. november 8.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának

Képviselõ-testülete


P Á L Y Á Z A T

SZENTLŐRINCKÁTA Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2017. évre ezennel kiírja a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI

 „B” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT,

Felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj időtartama: 3 x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév, és a 2019/2020. tanév).

A pályázatot Szentlőrinckáta Község Önkormányzatánál írásban, a pályázó által aláírva kell benyújtani.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.

(Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx).

A pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A benyújtás határideje: 2016. november 8.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának

                                                                                  Képviselő-testülete

About Author