2023.12.05.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

„Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni-szeretné.

Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet, mindig csak adni kell, ez a módja.

Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni… A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni, ha kimondják már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben.” /Márai Sándor/

Tisztelt Olvasó!

Kedves Szentlőrinckátaiak!

Márai Sándor, szeretettel kapcsolatos gondolataival, a Képviselőtestület és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket itthon és kisfalunkon túl.

Amikor bekapcsoljuk az ünnepi disz-kivilágítást, amely egészen vízkeresztig gondoskodik majd az ünnepi hangulatról, amikor a Mária téren elhelyezzük az Adventi koszorút, megnyitjuk az ajándéknak-valóval roskadásig telerakott kis pavilonokat, és átadjuk ezt a színpadot, amelyen sok gyönyörűséges produkcióval találkozhatunk majd, a szívünkben komoly remény és várakozás van. Remény és várakozás, ami az idei szép karácsonyra vonatkozik. Arra, hogy szeretünk, s arra, hogy minket is szeretnek. Arra, hogy ezért a munkánknak és a hétköznapjainknak van értelme, és arra, hogy emiatt van értelme ünnepelnünk.

Karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk.

Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy a rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk és szeretteink körében békésen, meghitten ünnepeljünk.

A keresztény világban Karácsony, Jézus Krisztus születésének ünnepe. Születéshez vezető út, az Advent, a várakozás időszaka, amikor Isten elküldte egyszülött fiát a világ megváltására.

Régen az Advent az elcsendesedés, az elmélyülés ideje volt. A lelki rendrakásé s emellett az előkészületeké.

Napjainkban Advent kezdete kifejezetten a rohanás időszakának kezdete. Rohanunk, hogy az év vége előtt lezárjuk a munkahelyi ügyeinket. Rohanunk, hogy a mindennapi megélhetési gondjainkon enyhítsünk, a megélhetési színvonalat tartani tudjuk. Rohanunk, hogy ajándékokat vásároljunk, pedig nem a drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, hanem a szándék, hogy önmagunktól mit adunk önzetlenül.

Az Advent a Karácsonyhoz vezeti el az embert, a Karácsony pedig a szeretet által egymáshoz vezet bennünket. Ilyenkor a karácsonyi csengő hangja a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Ilyenkor ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátinkra, és figyelhetünk arra, hogy mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak számunkra. Mit nyújthatunk azoknak, aki éheznek, fáznak, az egyedül élő, idős embertársainknak, a kik támogatásra szorulnak.

Ilyenkor, ahol béke, elfogadás és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet építeni.

 Ilyenkor figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak néhány napig, az ünnepek idején éljen szívünkben, hanem a hétköznapokban is megmaradjon bennünk.

Ilyenkor gondoljunk arra, éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk egymás iránt, hogy életünkben ne legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek.

A Karácsonyi ünnepek gyorsan elszállnak, de ne engedjük el az átélt pillanatokat. A békét és a szeretet őrizzük meg szívünkben. Mindennap szükségünk lehet a Karácsony hordozta nyugalom, szeretet és bölcsesség iránymutatására. Ne feledjük a száncsengők csodálatos szavát és abban a nyugalmas szeretetben, ami körül vett minket az elmúlt napokban, készüljünk az újév fogadására is.

Karácsony elmúlásával ne veszítsük el emberségünket, mások iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony üzenetét jövőre is, hogy a mindennapokban segítsen a testi, lelki, szellemi feltöltődésben, értékeink megőrzésében, falunk fejlődésében.

Év végéhez közeledve, köszönetet mondok mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését, az önkormányzat munkáját.

Köszönöm a polgármesteri hivatal, óvoda, iskola, iskola-konyha, a családsegítő, gyermekvédelmi szolgálat, az egészségügyi, faluház és könyvtár, a házi-gondozás dolgozóinak lelkiismeretes munkáját.

Köszönöm a lakosságnak, a Csibészke Alapítványnak, Polgárőrségnek, Faluszépítő és Kulturális Egyesületnek, a Reménység Nyugdíjas Klubnak, a TÁME-nak, és az egyháznak a különböző társadalmi kezdeményezésekben, rendezvények megszervezésében nyújtott segítségét, aktív részvételét, a vállalkozók és magánszemélyek önzetlen támogatását.

Kívánom, hogy az elkövetkező esztendőben is az összefogás, az együtt gondolkodás, az egymásiránti tisztelet jellemezze hétköznapjaikat.

A Képviselőtestület nevében kívánok Önöknek, szeretteik körében eltöltendő áldott Karácsonyt, és valamennyi álmukat beteljesítő, egészséget hozó, békés, boldog Újesztendőt, amelynek legyen vezérfonala a szeretet.

 Zombori Gábor Menyhért

alpolgármester

About Author