2024.06.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

RENDEZETLEN INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE

Tisztelt Lakosok!

            Településünkön az elmúlt években az elhagyatott, illetve elhanyagolt ingatlanok rengeteg bosszúságot okoznak a közvetlen szomszédban élőknek. Az elhanyagolt kerteknél jellemzően a hatalmas gyom elburjánzása mellett az élősködők (egerek, patkányok, siklók, darazsak, stb.) is befészkelnek. Emellett az üres, romos, omladozó épületek is egyre jellemzőbb gondként jelentkeznek, melynek karbantartása, és rendbetétele szintén az ingatlantulajdonos kötelessége és feladata.

            A kulturált és vonzó utca, – illetve településkép kialakításához szorosan hozzátartozik, hogy az ingatlantulajdonosok, illetve az ingatlant használók saját környezetüket folyamatosan karban-, illetve tisztántartsák.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a község környezetvédelméről szóló 13/2005. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 30. § (4) bekezdése alapján az ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek az ingatlant megfelelően karban tartani. Ennek érdekében kötelező elvégezni az aktuális növényápolási feladatokat (rendszeres fűnyírás, gyomtalanítás, az útra kihajló, közlekedést, kilátást zavaró ágak levágása). A Rendelet 34. § (1) bekezdése alapján a köztisztaság magában foglalja az ingatlanok, ezen belül különösen a lakóépületek és emberi tartózkodásra szolgáló egyéb épületek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartását. A tulajdonos kötelezettsége a járdák, a járdaszakaszok melletti folyókák, az árkok és útpadkák tisztántartása és ezeknek rendbetétele. Továbbá a kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységek, üzlethelyiségek előtti terület rendezettségéről és tisztántartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés szabályairól szóló 7/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: közösségi együttélési rendelet) 2. § e) pontja alapján a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a fentiekben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A fentebb leirtakat figyelembe véve a rendeletben foglaltak szerint a héten az érintett ingatlanok összeírását megkezdtük.

Tájékoztatom Önöket, hogy a közösségi együttélési rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást tanúsító természetes személlyel szemben százezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forintig terjedő bírság kiszabásának van helye. Újbóli elkövetés, illetve a bírsággal sújtott magatartás abbahagyásának elmaradása esetén a közigazgatási bírság ismételten kiszabható.

Szentlőrinckáta, 2018. augusztus 22.

Tisztelettel,

                                                                  Szabó Viola

                                                                       polgármester s.k.

About Author