2023.11.29.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

TŰZGYÚJTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS

Tisztelt szentlőrinckátai Ingatlantulajdonosok!

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a község avar és kerti hulladék
égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 5/2015. (III. 30.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése alapján kis mennyiségű (<0,5m3) száraz kerti
hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigort

betartásával kizárólag

szeptember 1-től április 30-ig,
szerda és szombati napokon,

08.00-16.00 óra közötti időszakban végezhető,
kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején.

Az égetés maximum 40 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.

Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, fólia, csomagoló anyag,
vegyszer, festék, stb. illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

Továbbá a kommunális és termelési hulladék nyílt téri, illetve háztartási vagy közterületi

tüzelőberendezésben történő égetése tilos!

A komposztálásra, illetve égetésre nem kerülő zöldhulladék házhozmenő elszállításáról a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. négyhetente keddi napokon (okt. 2.;30., nov. 27.; dec. 25.) gondoskodik (levágott fű, lágyszárú növény, lehullott falevél).

Továbbá a nagymennyiségű zöldhulladék lerakásának
( paprika szár, fanyesedék, ág, gally, fű, lomb)

folyamatosan lehetőséget biztosít Önkormányzatunk a zárt kertészet területén munkaidőben

(H-Cs :08:00-16:00,P:08:00-14:00).

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés szabályairól szóló 7/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: közösségi együttélési rendelet) 2. § a) pontja alapján a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a rendeletben foglalt szabályozásoknak nem tesz eleget.

Tájékoztatom Önöket, hogy a közösségi együttélési rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást tanúsító természetes személlyel szemben százezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forintig terjedő bírság kiszabásának van helye. Újbóli elkövetés, illetve a bírsággal sújtott magatartás abbahagyásának elmaradása esetén a közigazgatási bírság ismételten kiszabható.

Szentlőrinckáta, 2018. szeptember 21.

Tisztelettel,

Szabó Viola
polgármester s.k.

About Author