2023.11.29.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE: SZENTLŐRINCKÁTA TURAI U. 23.

Pályázati kiírás

önkormányzati ingatlan értékesítésére:

2255 Szentlőrinckáta, Turai u. 23.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata a Z-12 /2019. (XI.25.) önkormányzati határozata alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

  1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.
  2. ) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
  3. ) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános
  4. ) A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvántartásban 616 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Szentlőrinckáta, Turai u. 23. szám alatt található „lakóház, udvar” művelési ágú 709 m2 alapterületű Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező ingatlan 1/1-ad tulajdonrész értékesítése. Az ingatlan per-, teher és igénymentes.

Az ingatlanon közművek – a víz kivételével- nincsenek, az utcáról az összes elérhető.

Az ingatlan kikiáltási ára: 800.000.- Ft. A vételár részletben nem fizethető. 5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borítékban, 2 példányban aláírva kell benyújtani. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon csak a következő szerepeljen:

„Ajánlat a Szentlőrinckáta, Turai u. 23. szám alatti ingatlan megvételére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága.

8.) Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró nem teszi lehetővé.

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

  • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
  • az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére és megfizetésének határidejére, módjára,
  • az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
  • az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:
  • az ajánlattevő neve és lakóhelye, a vételár összegére (bruttó módon Ft-ban meghatározva) vonatkozó megajánlás, fizetési határidő.

10.) Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje:

2020. január 10. (péntek) 11.00 óra. Ezt következő Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági ülésen kerül sor az ajánlatok bontására.)

11.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Aladics László aljegyzőnél

13.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

14.) Pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága. A benyújtott pályázatokat Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-­testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el.

A pályázat eredményéről minden pályázó a pályázatokat elbíráló képviselő-testületi ülést követő 5 napon belül írásban értesül.

15.) Egyéb információ: Az ingatlan igénylés esetén bármikor megtekinthető.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján, a www.szentlorinckata.hu, honlapon illetve a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata hirdetőtábláján kifüggesztéssel kerül meghirdetésre.

Szentlőrinckáta, 2019. december 2.

Szabó Viola

polgármester

About Author