2024.06.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ALJEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal

ALJEGYZŐ

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónapos próbaidővel


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.

Pest megye, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§(2) bekezdése alapján a jegyző helyettesítése. A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó település (Szentlőrinckáta) vonatkozásában ellátja az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó feladatokat. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, a bizottságok ülésein.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének helyettesítése, az általa meghatározott feladatok ellátása. Hatósági munkavégzés, képviselő-testületi, bizottsági anyagok előkészítése, végrehajtása. Hatósági feladatkörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Egyetem,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Egyetem, Igazgatásszervező; közigazgatás-szervező; jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

• közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Önkormányzati közigazgatásban – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

• ASP önkormányzati alkalmazásközpont gazdálkodási szakrendszereinek ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz,

• iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kttv. 42.§-ában foglaltak szerint,

• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

• pályázat megismerésével kapcsolatos nyilatkozat,

• a munkakör ellátásával kapcsolatos vezetői, szakmai elképzelések.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boér Imre Hunor polgármester nyújt, a 06-20/334-8081 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

• Elektronikus úton dr. Boér Imre Hunor polgármester részére a hivatal@szentmartonkata.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: dr. Boér Imre Hunor polgármester, Pest megye, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a jegyző ajánlásával a polgármester nevezi ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.szentmartonkata.hu

• www.szentlorinckata.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

About Author