2023.12.04.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Aljegyzői állás

Szentmártonkáta Község Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentmártonkáta Község Önkormányzata

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.

Pest megye, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János út 26.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a jegyző helyettesítése. A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó település (Szentlőrinckáta) vonatkozásában ellátja az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó feladatokat. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, a bizottságok ülésein.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének helyettesítése, az általa meghatározott feladatok ellátása. Hatósági munkavégzés, képviselő-testületi, bizottsági anyagok előkészítése, végrehajtása. Hatósági feladatkörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) polgármesteri hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

            •         Magyar állampolgárság,

     •         Cselekvőképesség,

   •         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Igazgatásszervező; közigazgatás-szervező; jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

•         közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati közigazgatásban – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

 •         ASP önkormányzati alkalmazásközpont gazdálkodási szakrendszereinek ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz,

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kttv. 42. §-ában foglaltak szerint,

•         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

•         pályázat megismerésével kapcsolatos nyilatkozat,

•         a munkakör ellátásával kapcsolatos vezetői, szakmai elképzelések.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boér Imre Hunor polgármester nyújt, a 0620/334-8081 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szentmártonkáta Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/593/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

vagy

•         Elektronikus úton dr. Boér Imre Hunor polgármester részére a hivatal@szentmartonkata.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: dr. Boér Imre Hunor polgármester, Pest megye, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szentmartonkata.hu – 2020. február 7.

•         www.szentlorinckata.hu – 2020. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázót a jegyző ajánlásával a polgármester nevezi ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 7.

About Author