2024.06.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

PÁLYÁZAT

SZENTLŐRINCKÁTA Község önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal
együttműködve, a 2020/2021. tanév második, illetve a 2021/2022. tanév első félévére
ezennel kiírja a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI
,A ” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT
felsőoktatási hallgatók számára.

Az ‘’A” típusú pályázatra azok a Szentlőrinckáta község területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2020/2021. tanév második, illetve a 2021/2022. tanév első féléve).

A pályázatot az EPER Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén (2255 Szentlörinckáta, Arany János utca 26.) kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2020. november 5. napja.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.

(Elérése: https://bursa.cmet.hu/paly/palybelep.aspx).

A pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva cs aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. Á pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A pályázati kiírás elérhető a Szentmártonkátai Közös önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltsége hirdetőtábláján, a www.szentlorinckata.hu oldalon. Bővebb felvilágosítás kérhető Romhányi Róbertné igazgatási fő munkatárstól ügyfélfogadási időben a 06-29-631- 080/3-as telefonszámon, illetve személyesen.

A benyújtás határideje: 2020. novemher 5.

PÁLYÁZAT

SZENTLŐRINCKÁTA Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal
együttműködve, a 2021. évre ezennel kiírja a

BURSA HUNGARTCA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATl
„B” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT
felsőoktatási hallgatók számára.

A „B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi elüli álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik az adott tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat az adott tanévben ténylegesen meg is kezdik.

Az ösztöndíj időtartama: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév, és a 2023/2024. tanév).

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén (2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.) hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának Irat ár ideje 2020. november 5. napja.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.

(Elérése: https://bursa.cmet.hu/paly/palybelep.aspx.).

A pályázati adatok feltöltéséi követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A pályázati kiírás elérhető a Szentmártonkátai Közös önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltsége hirdetőtábláján, a u www.szentlorinckata.hu oldalon. Bővebb felvilágosítás kérhető Romhányi Róbertné igazgatási fő munkatárstól ügyfélfogadási időben a 06-29-631- 080/3-as telefonszámon, illetve személyesen.

A benyújtás határideje: 2020. november 5.

Szabó Viola

polgármester

About Author