2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

HIRDETMÉNY

a magánszemélyek kommunális adó hatálya alá tartozók be- és kijelentkezése ügyében

Tisztelt Szentlőrinckátai Lakók!

Az elmúlt napokban a Hivatal megküldte mindenkinek az adókkal kapcsolatos tájékoztató levelet. Minden adónem feltüntetésre került, ahol előírás, túlfizetés esetleg hátralék mutatkozik.

A magánszemélyek kommunális adója tekintetében több telefon érkezett az adóügyi ügyintézőhöz.

Felhívom a Lakók figyelmét, hogy a lakcímnyilvántartásba történő bejelentkezés nem elég egy ingatlan adás-vétel esetén. Aki nem akar kommunális adót fizetni, annak az ingatlan eladását követően ki kell jelentenie, a vevőnek – az új tulajdonosnak – pedig be kell jelentenie a Hivatal adóügyi munkatársánál az ingatlan vételét.

Az adózás rendjéről szóló törvény 220. §-a szerint:

„(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.”

„Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról” nyomtatvány a hivatal ügyfélfogadási idejében kérhető, vagy a honlapról letölthető. Ehhez kapcsolódik egy „Megállapodás” nyomtatvány arra vonatkozóan, hogy kinek a nevére kérik az adónem előírását.

Kérem, hogy a fenti jogszabályi előírásokat vegyék figyelembe!                     

Szentlőrinckáta, 2021. március 09.

Tisztelettel:

    Laczkó Magdolna s.k.

                                                                                                            aljegyző

About Author