2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Tisztelt Ebtartó!

Ezúton tájékoztatom, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: állatvédelmi törvény) 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat által igazgatott terület tekintetében az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Szentlőrinckáta Községi Önkormányzat igazgatási területén ezen törvényi kötelezettség teljesítése érdekében az ebösszeírás 2021. augusztus 01. és 2021. augusztus 31. között zajlik, önbevalláson alapuló módszerrel.

A hivatkozott állatvédelmi törvény 42/B. § (2) bekezdése értelmében az ebösszeírás során az önkormányzat jogosult kezelni a törvényben előírt adatokat. Ugyanezen szakasz (5) bekezdése értelmében az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Mindezek alapján tisztelettel kérem, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének tegyen eleget a mellékelt ebösszeíró adatlap kitöltésével és az adatlap 2021. szeptember 06-ig Polgármesteri Hivatalhoz való eljuttatásával.

Az adatlap visszajuttatásának módjai:

  • A Polgármesteri Hivatal főbejáratánál kihelyezett „Ebösszeírás” elnevezésű dobozba helyezéssel
  • Az adatlap elektronikus megküldésére is van lehetőség, kérem jelezze a titkarsag@szentlorinckata.hu e-mail címen vagy a 29-631-080 telefonszámon.

Felhívom a figyelmet, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható!

Segítő közreműködésüket köszönjük, fenti intézkedések az ebek megfelelő tartásának ellenőrzését, ezáltal egészségét szolgálják!

Szentmártonkáta, 2021. június 10.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                          Molnár Dóra s.k.

                                                                                                               jegyző

About Author