2024.07.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Bővül a szelektív szigeten található gyűjtőedények száma

Tájékoztatom Önöket, hogy kezdeményeztem a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél az Imre Sándor Általános Iskola Honvéd utca felőli oldalán elhelyezett szelektív sziget bővítését azzal a javaslattal, hogy minden gyűjtőedényt duplázzanak meg.

A kezdeményezés oka az volt, hogy hétről hétre a szelektív gyűjtők minden ürítést követően pár nap alatt telítődtek és ezt követően a sziget környezetében folytatódott a hulladékok elhelyezése.

Fokozottan felhívom figyelmüket, hogy a szelektív gyűjtés lényege, hogy az újrahasznosítható hulladékot, szennyeződésmentesen helyezzük a megfelelő edényzetbe, előzetesen a lehető legkisebb térfogatra tömörítve azokat.

A szelektív gyűjtöedényekbe kommunális hulladékot helyezni, a szelektív hulladékot azzal szennyezni, illetve közvetlen környezetükben, közterületen elhelyezni szigorúan TILOS!

Amennyiben a fent említett problémát tapasztalják, kérem, hogy haladéktalanul jelezzék a polgarmester@szentlorinckata.hu email címre, vagy a 06-29/631-080-as telefonszámon.

A szelektíven gyűjtött hulladékok újrahasznosításra kerülnek, belőlük más használati tárgy készül. Ha a tiszta papír, műanyag, fém és üveg hulladék a vegyesen gyűjtött kommunális hulladék közé kerül, úgy az szennyeződik, és újrahasznosításra nem alkalmas.

A konténerekbe az alábbiak szerint csoportosítva történik a gyűjtés:

 – papírhulladék (újság, füzet, könyv, hullámpapír, csomagoló papír, kartondoboz),

műanyag üdítős, ásványvizes PET-palackok, kiöblített háztartási flakonok, műanyag kupakok, háztartási fóliák

– színezetlen italos és egyéb színtelen üvegek, színes üvegek (kivéve ablaküveg, tükör, katedrál üveg)

 –  fém csomagoló dobozok: üdítős, sörös és konzerv doboz, valamint kis háztartási fém hulladékok (pl. evőeszközök)

A szelektív sziget bővítése várhatóan 2021. július 27-én történik.

A jövőben kérem Önöket, hogy legyenek szívesek az előírásoknak megfelelően használni a kihelyezett konténereket.

2 hetente, keddi napokon a házhoz menő hulladék elszállításakor a papírt, fém csomagoló dobozt, műanyag PET-palackokat a szolgáltató továbbra is elszállítja.

Együttműködésüket köszönöm!

Tisztelettel,

Szabó Viola

polgármester

About Author