2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Aljegyzői álláshirdetés

Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C.

Pest megye, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a jegyző helyettesítése. A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségen ellátja az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat, a jegyző feladatkörébe tartozó hatósági feladatokat. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésein.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén aljegyzői feladatok teljes körű ellátása. A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

•         közigazgatási szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati igazgatási területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet szerinti fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban részt vevő személyek a pályázat teljes anyagát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Dóra nyújt, a 06203796608 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/6016/2021 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

•         Elektronikus úton Molnár Dóra jegyző részére a jegyzo@szentmartonkata.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Molnár Dóra jegyző, Pest megye, 2254 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyzőt a jegyző javaslatára a polgármester nevezi ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szentmartonkata.asp.gov.hu – 2021. augusztus 16.

•         www.szentlorinckata.hu – 2021. augusztus 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 16.

About Author