2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI „A” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

SZENTLŐRINCKÁTA Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve, a 2021/2022. tanév második, illetve a 2022/2023. tanév első félévére ezennel kiírja a

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI

 „A” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

felsőoktatási hallgatók számára.

Az „A” típusú pályázatra azok a Szentlőrinckáta község területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2021/2022. tanév második, illetve a 2022/2023. tanév első féléve).

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén (2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.) kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2021. november 5. napja.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.

(Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx).

A pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A pályázati kiírás elérhető a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltsége hirdetőtábláján, a www.szentlorinckata.hu oldalon. Bővebb felvilágosítás kérhető Romhányi Róbertné igazgatási főmunkatárstól ügyfélfogadási időben a 06-29-631-080/3-as telefonszámon, illetve személyesen.

A benyújtás határideje: 2021. november 5.

Szabó Viola

polgármester

About Author