2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI „B” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

SZENTLŐRINCKÁTA Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve, a 2022. évre ezennel kiírja a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI

 „B” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

felsőoktatási hallgatók számára.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik az adott tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat az adott tanévben ténylegesen meg is kezdik.

Az ösztöndíj időtartama: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév, és a 2024/2025. tanév).

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén (2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.) hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2021. november 5. napja.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.

(Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx).

A pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A pályázati kiírás elérhető a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltsége hirdetőtábláján, a www.szentlorinckata.hu oldalon. Bővebb felvilágosítás kérhető Romhányi Róbertné igazgatási főmunkatárstól ügyfélfogadási időben a 06-29-631-080/3-as telefonszámon, illetve személyesen.

A benyújtás határideje: 2021. november 5.

Szabó Viola

  polgármester

About Author