2024.07.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Pályázati kiírás

Pályázati kiírás önkormányzati ingatlan bérbeadására:

2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 35. sz.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata a 14/2020. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 4/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.)        A pályázatot kiíró neve, székhelye:  Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya:

az ingatlan nyilvántartásban 40 helyrajzi szám alatt felvett,  természetben Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 35. szám alatt található „kivett áruház” művelési ágú 976 m2 alapterületű Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező ingatlan 1/1-ad tulajdonrész bérbeadását. Az ingatlan per-, teher és igénymentes.

Az ingatlan közművekkel ellátott, (villany, víz, csatorna, gáz, szemétszállítás). Az ingatlan vendéglátóipari szolgáltatás céljából vehető bérbe.

A bérlemény kikiáltási ára: 100.000.- Ft/hó.  

 5.) Az ajánlatok benyújtásának helye:  Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borítékban, 2 példányban aláírva kell benyújtani. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva “eredeti” megjelöléssel kell ellátni.  A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. u. 35. szám alatti ingatlan bérbeadására”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a bérleti díj nagysága. 

8.) Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró nem teszi lehetővé.

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

  • Tekintettel arra, hogy az ingatlan elsősorban vendéglátóipari szolgáltatásként vehető bérbe, a tevékenységre vonatkozó üzleti terv;
  • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
  • az ajánlattevő ajánlata a bérletidíj összegére és megfizetésének határidejére, módjára,
  • az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
  • az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

az ajánlattevő neve és lakóhelye, a bérletidíj összegére (bruttó módon Ft-ban meghatározva) vonatkozó megajánlás, fizetési határidő;

  • meglévő vállalkozás esetén nem hiteles cégkivonat;
  • 3 havi kaukció letétele.

10.) Előnyt élvez: Aki az ingatlant vendéglátóipari szolgáltatás céljából veszi bérbe, vállalja, hogy tevékenységét 60 napon belül megkezdi.

11.) Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. február 18. (péntek) 12.00 óra.

A nyilvános ajánlatok bontásának határideje: 2022. február 21. (hétfő) 9.00 óra.

12.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Szabó Viola polgármester

14.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

15.) Pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. március 10-ig bírálja el.

A pályázat eredményéről minden pályázó a pályázatokat elbíráló döntést követő 5 napon belül írásban értesül.

16.) Egyéb információ: Az ingatlan igénylés esetén előre egyeztetett időpontban megtekinthető. 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A pályázati kiírás megtekinthető a www.szentlorinckata.hu honlapon, illetve Szentlőrinckáta Község Önkormányzata hirdetőtábláján.

Szentlőrinckáta, 2022. január 25.

Szabó Viola

polgármester

About Author