2023.11.29.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

ÁLLÁS HIRDETÉS – adóügyi ügyintéző

Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

Ellátandó feladatok:

Adóhatósági feladatok nyilvántartásával, elszámolásával, adókivetéssel, adóbeszedéssel, végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátása. Kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák és jelentések vezetése. Ügyfelek fogadása és tájékoztatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

adóügyi ügyintézői feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, pénzügy, számvitel,

•         hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ASP rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű megbízhatóság, pontosság, felelősségteljes, önálló munkavégzés, stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Virág- Nagy Edit aljegyző nyújt, a 06-30/964-6652 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SO/486/2022 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

•         Elektronikus úton Dr. Virág- Nagy Edit aljegyző részére a jegyzo@szentlorinckata.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Virág- Nagy Edit aljegyző, Pest megye, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szentlorinckata.hu – 2022. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentlorinckata.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

About Author