2023.12.04.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS A TERVEZETT BÖLCSŐDEÉPÍTÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA KAPCSÁN

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Partnerek!

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi kérésre döntött a hatályos helyi építési szabályzatának módosításáról bölcsőde építési lehetőségét biztosítandó 4/2 hrsz-ú területén.

HÉSZ Lf-1-v építési övezetén belül Szentlőrinckáta Község Önkormányzata saját tulajdonú 4/2 hrsz-ú telkén tervezi a bölcsőde építését, de a hatályos HÉSZ az épület tervezett elhelyezését nem teszi lehetővé a Lf-1-v építési övezet területén, ezért szükséges a Helyi építési szabályzat szöveges módosítása és a mellékletét képező SZT-2 jelű szabályzat tervlapjának módosítása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet értelmében a településrendezési eszközök módosítását megelőzően a tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.

Az elkészült munkaanyag partnerségi egyeztetése a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályozásról szóló 2021. évi XCIX. tv. 157. §-a értelmében kizárólag elektronikus úton történik.

A módosítással kapcsolatos észrevételeiket postai úton a 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26. címre és elektronikusan a titkarsag@szentlorinckata.hu email címre küldhetik meg 2022. június 3. 24:00 óráig.

About Author