2023.11.29.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Pályázati felhívás a Dózsa Gy. u. 35/a ingatlan lakás részének kiadásáról

Pályázati kiírás önkormányzati ingatlan bérbeadására:

2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 35./A sz.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 4/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.)        A pályázatot kiíró neve, székhelye:  Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása határozott időre 2022. augusztus 1-től 2022. december 31. napjáig

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya:

Az ingatlan nyilvántartásban 41 helyrajzi szám alatt felvett,  természetben Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 35./A szám alatt található, Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező ingatlan emeleti részének bérbeadása.

Az ingatlan közművekkel ellátott, (villany, víz, csatorna, gáz, szemétszállítás).

A bérleti díj összege: 100.000.- Ft/hó

Szerződéskötéskor egy havi bérleti díjnak megfelelő kaució megfizetése szükséges.

 5.) Az ajánlatok benyújtásának helye:  Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borítékban, 2 példányban aláírva kell benyújtani. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva “eredeti” megjelöléssel kell ellátni.  A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. u. 35./A szám alatti ingatlan bérbeadására”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!

7.) A pályázatok elbírálása határideje: 2022. július 28. 

8.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

  • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
  • az ajánlattevő ajánlata a bérletidíj összegére és megfizetésének határidejére, módjára,
  • az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;

9.) Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. július 25. (hétfő) 12.00 óra.

10.) A bontás határideje: 2022. július 26. 16.00 óra

11.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Szabó Viola polgármester

13.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

14.) Pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat az ajánlattételi határidő lejártát követően, legkésőbb 2022. július 28-án a Képviselő-testület bírálja el.

A pályázat eredményéről minden pályázó a pályázatokat elbíráló döntést követő 5 napon belül írásban értesül.

15.) Egyéb információ: Az ingatlan előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.


A pályázati kiírás a www.szentlorinckata.hu honlapon illetve a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata hirdetőtábláján kifüggesztéssel kerül meghirdetésre.

Szentlőrinckáta, 2022. július 8.

             Szabó Viola

polgármester

About Author