2024.07.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

TÁJÉKOZTATÓ a kisadózó vállalkozások tételes adója megszűnésével és a kisadózó vállalkozók tételes adójának létrejöttével összefüggő helyi iparűzési adókövetkezményekről

A kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18. §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.), mellyel összefüggésben KATA-s adózóink részére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik, e tényt a vállalkozónak nem kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. Az adózási mód megszűnése önmagában nem jelenti egyben az iparűzési adóalanyiság megszűnését is, ennélfogva nincs szükség évközi (záró) bevallás benyújtására sem.

A már előírt II. félévi adókötelezettség időarányos része hivatalból törlésre kerül, a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakról 2023. május 31-ig kell bevallást benyújtani.

A Htv. 39/B. §-ában szabályozott egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítás lehetősége csak a Kata Tv. („új KATA”) hatálya alá tartozókra vehető igénybe 2022. szeptember 1-től. Amennyiben e lehetőségével az adózó élni kíván, e tényről a Htv. 39/B. §-a (9) bekezdése

alapján bejelentést kell tennie. A bejelentést a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon lehet megtenni legkésőbb október 15-ig (ennek elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet bejelentést tenni, de már csak a 2023. év egészére). 

Ha az „új KATA” alanya az iparűzési adóban az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást választja, akkor esetében a Htv. 39/B. § (3) bekezdés alapján az adóalap időarányos lesz 2022-ben, 2022. szeptember 1-től legkésőbb 2022. december 31-ig. Ezen arányos adó megfizetése 2022. szeptember 15-ig esedékes.

Szentlőrinckáta, 2022. augusztus 26.

                                                                       Dr. Nagy Lajos

                                                                           jegyző

About Author