2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Pályázati kiírás a Dózsa György u. 30. számú ingatlan bérlésére

Pályázati kiírás

önkormányzati ingatlan bérbeadására:

2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 30. sz.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 4/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:  Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya:

az ingatlan nyilvántartásban 658 helyrajzi szám alatt felvett,  természetben Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 30. szám alatt található „kivett lakóház, udvar” művelési ágú 1693 m2 alapterületű Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező ingatlan 1/1-ad tulajdonrész bérbeadását. Az ingatlan per-, teher és igénymentes.

Az ingatlan közművekkel ellátott, (villany, víz, csatorna, gáz, szemétszállítás).

A bérlemény kikiáltási ára: bruttó 80.000.- Ft/hó + rezsi

Időtartam minimum: 2022. október 1-től, 2024. december 31.-ig.

 5.) Az ajánlatok benyújtásának helye:  Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borítékban, 2 példányban aláírva kell benyújtani. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva “eredeti” megjelöléssel kell ellátni.  A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. u. 30. szám alatti ingatlan bérbeadására”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a bérleti díj nagysága. 

8.) Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró nem teszi lehetővé.

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

  • Tekintettel arra, hogy az ingatlan elsősorban szolgáltatásként vehető bérbe, a tevékenységre vonatkozó üzleti terv;
  • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
  • az ajánlattevő ajánlata a bérletidíj összegére és megfizetésének határidejére, módjára,
  • az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
  • az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

az ajánlattevő neve és lakóhelye, a bérletidíj összegére (bruttó módon Ft-ban meghatározva) vonatkozó megajánlás, fizetési határidő;

  • meglévő vállalkozás esetén nem hiteles cégkivonat;
  • 2 havi kaukció letétele.

10.) Előnyt élvez: Aki az ingatlant szolgáltatás céljából veszi bérbe, vállalja, hogy tevékenységét 60 napon belül megkezdi.

11.) Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. szeptember 20. (kedd) 12.00 óra.

A nyilvános ajánlatok bontásának határideje: 2022. szeptember 21. (szerda) 10.00 óra

12.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Sziráczki Csaba alpolgármester

14.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

15.) Pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. szeptember 27-én bírálja el.

A pályázat eredményéről minden pályázó a pályázatokat elbíráló döntést követő 5 napon belül írásban értesül.

16.) Egyéb információ: Az ingatlan igénylés esetén előre egyeztetett időpontban megtekinthető. 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A pályázati kiírás megtekinthető a www.szentlorinckata.hu honlapon, illetve Szentlőrinckáta Község Önkormányzata hirdetőtábláján.

Szentlőrinckáta, 2022. augusztus 29.

Sziráczki Csaba s. k.

     alpolgármester

About Author