2024.06.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Lakossági barnakőszén igényfelmérés

Tisztelt Lakosság!

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Tájékoztatom a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosokat, hogy lehetőség lesz a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan háztartásonként a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) 2022. szeptember 29-én 16 óráig bejelenteni Mészárosné Imre Eszternél a Faluház és Könyvtárban (2255 Szentlőrinckáta, Honvéd u. 25.).

A bejelentés történhet elektronikusan a faluhazeskonyvtar@gmail.com e-mail címre, vagy személyesen a Faluház és Könyvtárban a mellékelt nyilatkozatot kitöltve munkanapokon 10-16 óráig.

 Lakossági igénybejelentés feltételei:

• háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

• egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

• egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Az igénybejelentéssel együtt a lakos hozzájárul személyes adatainak önkormányzat általi kezeléséhez.

Szentlőrinckáta, 2022. szeptember 20.

                                                                                                           Dr. Nagy Lajos sk.

                                                                                                                       jegyző

About Author