2023.11.29.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Meghívó a 2022. szeptember 27-i Képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. szeptember 27. (kedd) 16.00 órai

kezdettel tartandó soron következő ülésére.

Helye: Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségének Tanácskozó terme (2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.Előterjesztés Polgármesteri tisztségről történő lemondásról

Előterjesztő: Sziráczki Csaba alpolgármester

2. Beszámoló a 2021. évben végzett ebrendészeti tevékenységről

Előterjesztő: Sipos József ebrendész

3. Tájékoztató a „Csibészke Alapítvány” 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Madarász Anita kuratórium elnöke

4. Tájékoztató a TÁME 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Nagy István egyesület elnöke

5. Tájékoztató a Szentlőrinckátai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Szabó Jánosné egyesület elnöke

6. Tájékoztató az „Új Világ” Vadásztársaság 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Zombori László elnök

7. Tájékoztató a Szentlőrinckátai Római Katolikus Egyházközségért Közhasznú Alapítvány 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Mészáros János elnök

8. Tájékoztató a Reménység Nyugdíjas Klub 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Rácz Zoltánné klubvezető

9. Előterjesztés a háziorvos 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Kiss Ferenc háziorvos

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sziráczki Csaba alpolgármester

11. Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Sziráczki Csaba alpolgármester

12. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Sziráczki Csaba alpolgármester

13. Előterjesztés a Sourcing Hungary Kft.-vel kötendő szerződésekről

Előterjesztő: Sziráczki Csaba alpolgármester

14. ElőterjesztésSzentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testület 72/2022. (VII.28.) számú határozatának módosításáról

Előterjesztő: Sziráczki Csaba alpolgármester

15. Kérdések, bejelentések


Zárt ülés:

16. Előterjesztés a leköszönő polgármester végkielégítésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Előterjesztő: Sziráczki Csaba alpolgármester

17. Dózsa Gy. u. 30. sz. önkormányzati ingatlan bérbeadására kiírt pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Sziráczki Csaba alpolgármester

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Szentlőrinckáta, 2022. szeptember 22.

Sziráczki Csaba

                         alpolgármester

About Author