2023.12.04.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Pályázati kiírás önkormányzati ingatlan bérbeadására: 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 35. sz.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 4/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:  Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya:

az ingatlan nyilvántartásban 40 helyrajzi szám alatt felvett,  természetben Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 35. szám alatt található „kivett áruház” művelési ágú 976 m2 alapterületű Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező ingatlan 1/1-ad tulajdonrész bérbeadását. Az ingatlan per-, teher és igénymentes.

Az ingatlan közművekkel ellátott, (villany, víz, csatorna, gáz, szemétszállítás).

A bérlemény bérleti díja: bruttó 100.000,- Ft/hó + rezsi

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye:  Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borítékban, 2 példányban aláírva kell benyújtani. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva “eredeti” megjelöléssel kell ellátni.  A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. u. 35. szám alatti ingatlan bérbeadására”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez, aki munkáját a település egészének érdekében végzi.

8.) Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró nem teszi lehetővé.

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

  • Tekintettel arra, hogy az ingatlan elsősorban szolgáltatásként vehető bérbe, a tevékenységre vonatkozó üzleti terv;
  • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
  • az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
  • az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen
  • meglévő vállalkozás esetén nem hiteles cégkivonat;
  • 2 havi kaució letétele.

10.) Előnyt élvez: Aki az ingatlant szolgáltatás céljából veszi bérbe, vállalja, hogy tevékenységét 60 napon belül megkezdi.

11.) Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. november 10. (csütörtök) 16.00 óra

A nyilvános ajánlatok bontásának határideje: 2022. november 11. (péntek) 08.00 óra

12.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Sziráczki Csaba alpolgármester

14.) Pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. november 15-i ülésen bírálja el.

A pályázat eredményéről minden pályázó a pályázatokat elbíráló döntést követő 5 napon belül írásban értesül.

15.) Egyéb információ: Az ingatlan igénylés esetén előre egyeztetett időpontban megtekinthető. 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A pályázati kiírás megtekinthető a www.szentlorinckata.hu honlapon, illetve Szentlőrinckáta Község Önkormányzata hirdetőtábláján.

Szentlőrinckáta, 2022. október 25.

Sziráczki Csaba

 alpolgármester

About Author