2024.06.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Doctor checking information in computer program before filling medical card

HELYETTES HÁZIORVOSI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Szentlőrinckáta háziorvosi körzetének helyettesítéssel történő ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár.

A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermekek).

Feladatkör: háziorvos, házi gyermekorvosi ellátás, felnőttkorú lakosság ellátása.

Ellátandó lakosok száma: megközelítőleg 1850 fő.

A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.

Egyéb információk:

 • Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat a vállalkozási szerződés szerint viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.

A háziorvosi feladatot szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet 11.§-ban felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonja a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

Pályázati kiírással kapcsolatos további információt Nagy István polgármester nyújt (tel.: 06 70/327 30 95, e-mail: polgarmester@szentlorinckata.hu)

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata (2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.) címére megküldve vagy elektronikus úton a polgarmester@szentlorinckata.hu e-mail címre.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szentlorinckata.hu

Pályázati feltételek:

 • jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • erkölcsi bizonyítvány

      – elvárt végzettség/képesítés: PhD/DLA, doktori fokozat, egészségügy, tovább nem bontható, Doktori (PhD), Orvostudomány, háziorvos

 • vállalkozás formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülés keretében való elbírálásáról

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülés keretében való elbírálásáról
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. július 20. 16.00 óra

A pályázat elbírálásnak határideje:

2023. augusztus 07.

Állás betöltésének időpontja:

2023. november 01.- 2024. április 30. közötti határozott idő

About Author