2024.04.09.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

Szociális célú tűzifa 2023.

FELHÍVÁS

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy pályázat útján nyert szociális célú tűzifa támogatást biztosít, rászorultság alapján a képviselő-testület 17/2023. (X.14.) számú önkormányzati rendelete alapján.

A szociális célú tűzifa kérelmeket 2023. október 16. napjától 2023. november 06. napjáig lehet benyújtani a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén (2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.). A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmet az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat.

Szociális célú tűzifa támogatás akkor ítélhető meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2023. évben 28.500,-Ft.

Ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak, egy alkalommal állapítható meg támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

About Author