2024.06.12.

Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja

„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A COVID-19 TÍPUSÚ VÍRUSSAL KAPCSOLATBAN HOZOTT MEGELŐZŐ ÓVINTÉZKEDÉSEKRŐL

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZATÓ

AZ COVID-19 TÍPUSÚ VÍRUSSAL KAPCSOLATBAN HOZOTT MEGELŐZŐ

ÓVINTÉZKEDÉSEKRŐL

Tisztelt Szentlőrinekátai Lakosok!

A fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett a 2020. március 14-én (szombaton) kora este megjelent Magyar Közlöny 42. számában a 45/2020. (III. 14.) kormány rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről az alábbi óvóintézkedések bevezetését vonja maga után községünkben:

Madarász Anita Intézményvezető Asszonnyal közösen meghozott döntésünk alapján minden szülőt arra kérünk, hogy amennyiben lehetősége van arra, hogy gyermekét ne vigye óvodába és biztosítani tudja a gyermeke folyamatos napközbeni otthoni felügyeletét, úgy legyen szíves otthonában felügyelni mindaddig, amig a veszélyhelyzetet feloldják!

  • Azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülei nem tudják megoldani az otthoni napközbeni folyamatos felügyeletet továbbra is vihetik gyermekeiket óvodába, viszont ennek lehetősége kizárólag az intézményvezetősége által meghozott szigorú szabályokat kötelezően betartva tehetik meg!
  • A főzőkonyhán 2020. március 17-től határozatlan ideig külsős étkezők ellátására nem biztosítunk lehetőséget!
  • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek az étkezését továbbra is biztosítjuk azzal, hogy saját ételhordót rendelkezésünkre bocsájtanak, amiben vállaljuk, hogy 2020. március 17-től házhoz szállítjuk a gyermekeknek az ételt!
  • FONTOS! A házi segítségnyújtást továbbra is – fokozott elővigyázatossággal – ellátjuk!
  • Az idősek kiemelt segítség nyújtásában és a rájuk vonatkozó fokozott óvatosság jegyében – az igény beérkezését követően – önkormányzatunk az alábbiak szerint jár el: gyógyszeríratás, bevásárlás, csekk befizetés, főzőkonyháról történő ebéd házhozszállítás – szintén saját ételhordó biztosítását követően.

Igényeiket jelezhetik telefonon, vagy elektronikusan az alábbi elérhetőségeken:

• Telefon: 06-29/631-080                                    

• Email: titkarsag@szentlorinckata.hu

Hivatalunkban az ügyfélfogadás korlátozott feltételek mellett működik!

Kérjük a lakosságot, hogy lehetőség szerint legyenek szívesek szintén ügyeiket telefonon, illetve elektronikusan intézni! Az ügyfelek fogadása kizárólag előre egyeztetett időpontban történik!

A polgármester és a jegyző fogadóórája visszavonásig szünetel!

Megértésüket köszönjük!

Szentlőrinckáta, 2020. március 15.

Szabó Viola sk. polgármester

About Author